Aktiviteter

AKTIVITETER

Utställning 2023

Rasklubben planerar eventuellt för en inofficiell rasspecial under året. Mer info kommer senare.

Medlemsträffar


Har du en biewer terrier och vill träffa andra hundar av samma ras och deras ägare?

Vi kommer att ha medlemsträffar.

Även du som är intresserad av rasen är hjärtligt välkommen!

Vill du att vi ska ha ett gemensamt digitalt medlemsmöte? Skriv och berätta sekreterare@biewerterrier.se