Statuter för Årets Biewer

STATUTER (nya) FÖR ÅRETS BIEWER 

 • gäller fr o m 1 januari 2024
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Ägaren måste vara medlem i SBWTK och betalat sitt medlemskap för innevarande året vid tidpunkten för utställningen där poäng ska räknas.
 • Placeringspoäng; endast resultat från utställningar anordnade under ett kalenderår

         (1 januari – 31 december) i Sverige får räknas

 • BIR och BIM i junior- eller veteranklass ger ej placeringspoäng
 • Resultat från sju (7) officiella utställningar samt en (1) inofficiell/officiell utställning arrangerad av SBWTK får ingå i beräkningsunderlaget.


Grundpoäng:

 • Grundpoäng ges till samtliga under året utställda hundar som uppfyller ovanstående kraven och som har hälsoundersökts och har känt resultat på ögonlysning och patella. Dessa resultat ska finnas registrerade i SKK:s avelsdata.

         Även DNA-resultat på prcd-PRA samt hereditärt fri-resultat ger grundpoäng. Dessa resultat ska vara    

         inskickade till SBWTK. Genomgången BPH ger också grundpoäng. Alla grundpoäng följer med hunden

         år efter år. Dessa grundpoäng delas ut för att främja hälsoundersökningar och BPH för biewer terrier.

 

Placeringspoäng:

 

 • BIR 10 p
 • BIM 8 p
 • 2:a BH/BT 6 p
 • 3:a BH/BT 5 p
 • 4:a BH/BT 4 p
 • Excellent 3 p    (om det är högst det hunden får, annars gäller ovanstående poäng)
 • Very good 2 p  (om det är högst det hunden får, annars gäller ovanstående poäng) 

 • BIG-1 = 10 p
 • BIG-2 = 8 p
 • BIG-3 = 6 p
 • BIG-4 = 4 p
 •  
 • BIS-1 = 20 p
 • BIS-2 = 15 p
 • BIS-3 = 10 p
 • BIS-4 = 8 p
 • BIG- och BIS-poäng gäller på officiella specialklubbsutställningar och SKK-utställningar för alla raser och den högsta poängen gäller (man kan alltså inte få både BIG- och BIS-poäng).


Extra poäng för slagna hundar i rasen:


 • Utöver ovanstående placeringspoäng får hundarna:

         - 0,5 extra poäng om antalet hundar som är slagna (och har deltagit) är 1-3

         - 1 poäng om antalet slagna är 4-6

         - 1,5 poäng om antalet slagna är 7-9

         - 2 poäng om antalet är 10-12 osv

         - 2,5 poäng om antalet är 13-15

         - osv

BIR hunden får tillgodoräkna sig poäng för både slagna tikar och hanar. T ex 6 slagna och deltagande hundar ger 1 poäng extra till BIR.

 

Grundpoäng:

 • BPH 2 p
 • Ögonlysning 2 p
 • Patella 2 p
 • prcd-PRA 2 p
 • hereditärt fri PRA 2 p (när båda föräldrarna är fria via DNA-test blir deras avkommor hereditärt fria och behöver inte själva göra DNA-test)

 

Årets Biewervalp

 

Endast valpklasser som är anordnade i samband med en officiell utställning eller SBWTKs inofficiell/officiell rasspecial. Resultat från sju (7) utställningar samt en (1) ) inofficiell/officiell utställning arrangerad av SBWTK får ingå i beräkningsunderlaget.

Poäng i övrigt som för vuxna. Ej kvalitetsresultat. Grundpoäng räknas inte för valpar.

OBS: Eftersom valparnas resultat inte publiceras av SKK måste ägaren själv skicka in valpens resultat, utöver det även valpens fullständiga namn, reg. nr ägare och uppfödare samt hur många andra valpar av samma ras deltog i vardera könet.

 

Årets Biewerjunior

Både placeringspoäng och grundpoäng räknas för varje hund tagna i juniorklass under det innevarande året enligt samma poängberäkning som för Årets Biewer.

 

Årets Bieweruppfödare

De bästa poängsummorna för upp till 5 bästa hundar från varje uppfödare räknas. Hundarna som deltar är uppfödda av uppfödaren, andra hundar som eventuellt ägs av uppfödaren räknas inte i tävlan om Årets Bieweruppfödare. Hundarna kan vara ägda av olika personer, men hundarnas ägare måste vara medlem i SBWTK. Endast 1 (en) bästa poängställning per hund från en utställning räknas.