Bli medlem

Bli medlem

Medlemsavgift


Som medlem i Biewer Terrier Klubben får du tidningen Biewer Bladet (för nuvarande digitalt), vara med på våra medlemsträffar och andra evenemang, och hjälpa rasklubben att främja rasens utveckling i Sverige!


Naturligtvis behöver du inte ens vara biewer terrier ägare för att vara med i rasklubben!


Fullbetalande medlem          200kr/år

Familjemedlem                         50kr/år
Utländsk medlem                   200kr/år
 

   Så här betalar Du medlemsavgiften


  • Märk "Medlemskap" efterföljt av namn, adress och telefonnummer samt om möjligt e-post. Får dessa uppgifter inte plats i bankens meddelanderuta mejla ovanstående uppgifter till kassör Katarina Styrman kassor@biewerterrier.se samt datum när inbetalningen av medlemsavgift gjordes.
  • Inbetalning sker via bankgiro 5857-2991
  • För Dig som betalar från ett annat land sker inbetalning via
    IBAN: SE91 6000 000 0008 9063 0011
    BIC: HANDSESS