Bli medlem

BLI MEDLEM

MEDLEMSAVGIFT


Som medlem i Svenska Biewerterrierklubben får du vår  medlemstidning Biewer Bladet, du får deltaga på våra medlemsträffar och andra evenemang, och hjälpa rasklubben att främja rasens utveckling i Sverige!


Naturligtvis behöver du inte ens vara biewer terrier ägare för att vara med i rasklubben!


FÖR 2024 GÄLLER FÖLJANDE MEDLEMSAVGIFTER:

Fullbetalande medlem          250kr/år

Familjemedlem                         100kr/år
Utländsk medlem                   250kr/år


Uppfödare betalar 150kr för valpköpare som ännu inte är medlem, medlemskapet gäller innevarande år samt nästa kalenderår.
 

SÅ HÄR BETALAS MEDLEMSAVGIFTEN


  • Märk "Medlemskap" efterföljt av namn, adress och telefonnummer samt om möjligt e-post. Får dessa uppgifter inte plats i bankens meddelanderuta mejla ovanstående uppgifter till kassör/sekreterare Lena Linse kassor@biewerterrier.se samt datum när inbetalningen av medlemsavgift gjordes.


  • Inbetalning till bankgiro 5857-2991
  • För dig som betalar från ett annat land betalar via
    IBAN: SE91 6000 0000 0008 9063 0011
    BIC: HANDSESS