Start

VÄLKOMMEN TILL

BIEWER TERRIER KLUBBEN

 


Rasklubben är till för alla som älskar biewer terrier. Vi håller medlemsträffar och andra aktiviteter samt jobbar för att rasen ska vara sund både hälsomässigt, mentalt och exteriört.

Välkommen till oss!


KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 2023

Biewer Terrier Klubben ska hålla sitt årsmöte digitalt den 19 mars 2023 kl 13.

Anmäl dig till Årsmötet genom att skicka mejl till sekreterare@biewerterrier.se och ange "Årsmöte" på ämnesraden.


Motioner till klubben ska inkomma senast den 15 januari 2023. Dessa skickas till sekreterare@biewerterrier.se som bilaga som är undertecknad.

AVELSKONFERENS


Biewer Terrier Klubben håller i en digital Avelskonferens för avelsintresserade medlemmar.


Söndag den 29 januari 2023

Kl 13 - 16 med paus emellan


Info om diskussionsämnen:


-> Hälsoläge

-> Avelsrekommendationer

-> RAS (Rasspecifik Avelsstrategi)


Länk till mötet skickas via mejl till alla som anmält sig.


Anmäl dig nu till sekreterare@biewerterrier.se, skriv "Avelskonferens" på ämnesraden


NYA MEDLEMSAVGIFTER 2023


Betala din medlemsavgift senast sista december, se här

NYHET! KLUBBSHOP

Kolla in så fina profilkläder som finns i vår klubbshop!