Start

VÄLKOMMEN TILL

BIEWER TERRIER KLUBBEN

 


Rasklubben är till för alla som älskar biewer terrier. Vi håller medlemsträffar och andra aktiviteter samt jobbar för att rasen ska vara sund både hälsomässigt, mentalt och exteriört.

Välkommen till oss!


NY STYRELSE

Årsmötet hölls den 19 mars 2023 digitalt.

Den nya styrelsen vill tacka de avgående styrelsemedlemmarna för arbetet de lagt ner under det gångna året.

Vilka som sitter i den nya styrelsen kan du se här.


NYA MEDLEMSAVGIFTER 2023


Har du betalat din medlemsavgift? Visst vill du fortsätta vara medlem? Hur du betalar kan du se här!

UPPFÖDARE & HANHUNDAR


Sidan är uppdaterad med uppfödarlänkar, avelshanar, möjlighet till valp- och omplaceringsannonser. Se här

NYHET! KLUBBSHOP

Kolla in så fina profilkläder som finns i vår klubbshop! Klicka här!

AVELSKONFERENSBiewer Terrier Klubben har för första gången haft en digital Avelskonferens för avelsintresserade medlemmar.


Söndag den 29 januari 2023


På konferensen diskuterades de 5 gångna åren som biewer terriern har funnits i Sverige:


-> Hälsa

-> Avel

-> Framtid


Biewer Terrier Klubben tackar för allas deltagande!