Gamla statuter

Statuter

STATUTER FÖR BERÄKNING AV ÅRETS BIEWER

Fastslogs av styrelsen 2023-02-02


Endast officiella utställningar i Sverige räknas. Endast medlemmars hundar deltar i Årets Biewer, Årets Junior, Årets Biewervalp och Årets Bieweruppfödare. Poäng för en medlems hund räknas från det datum man blir medlem (ej retroaktivt).

BIR = 10 p

BIM = 7 p


BH2/BT2 = 5 p

BH3/BT3 = 3 p

BH4/BT4 = 2 p


+ 1 poäng för varje slagen hane/tik inom det egna könet. Endast deltagande hundar räknas. BIR-hunden tilldelas även 1 poäng för varje deltagare i det motsatta könet.

BIG-1 = 10 p

BIG-2 = 8 p

BIG-3 = 6 p

BIG-4 = 4 p


BIS-1 = 20 p

BIS-2 = 15 p

BIS-3 = 10 p

BIS-4 = 8 p


BIG- och BIS-poäng gäller på specialklubbsutställningar och utställningar för alla raser.


Upp till 5 bästa poängsummor under årets utställningar räknas. Skulle två hundar hamna på samma totala poängsumma vinner den som har högsta enskilda poäng. Om hundarna ändå hamnar på samma poängsumma får de en delad plats.


Statuter för Årets Biewervalp

Poäng räknas från valpklass i samband med officiell utställning 6-9 månader.

Ägaren måste själv skicka in resultat till sekreterare@biewerterrier.se inom 3 månader från utställningen, eftersom dessa resultat publiceras inte på SKK:s sida. Ange då datum och ort för utställningen, hundens fullständiga namn, reg. nr, ägare & uppfödare, valpens resultat och hur många andra valpar som deltog i vardera könet.

HP = 2 p

I övrigt som ovan.


Statuter för Årets Biewerjunior

Poäng räknas för varje hund tagna i juniorklass under innevarande året enligt samma poängberäkning som för Årets Biewer.


Statuter för Årets Bieweruppfödare

De 5 bästa poängsummorna för upp till 5 bästa hundar från uppfödaren räknas.  Hundarna som deltar är uppfödda av uppfödaren, andra hundar som eventuellt ägs av uppfödaren deltar inte. Hundarna kan vara ägda av olika personer, men hundarnas ägare (minst en) måste vara medlem. Endast en bästa poängställning per hund räknas.


Exempel:

Uppfödare A har under året 4 uppfödda hundar som har uppnått 22, 30, 25 och 17 poäng under året = 94 p. 

Uppfödare B har 6 uppfödda hundar som uppnått 10, 10, 30, 15, 8 och 26 poäng = 93 p. Observera att endast 5 hundar räknas med och därmed faller 8-poängshunden bort. 

Därmed skulle uppfödare A vinna.