GDPR

GDPR


EUs dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som togs i bruk den 25 maj 2018, innebär bland annat krav på hantering av personuppgifter. Det innebär att det ställs höga krav, rutiner och processer för säker hantering av register.

SBWTKs styrelse är ansvarig för att personuppgifter för våra medlemmar hanteras enligt GDPR. Dataskyddsförordningen gäller för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig information om sina anställda, kunder eller medlemmar.

Dataskyddsförordningen gäller även namn som kan knytas till en fysisk person, exempelvis i en löpande text.

Svenska Biewerterrierklubben samlar in nödvändiga uppgifter som namn och adress vid nedanstående tillfällen

  • skicka/mejla ut klubbtidningen Biewer Bladet
  • för att medlemmar ska kunna delta på utställningar anordnade av klubben. 
  • anmälan till av oss anordnade kurser eller föreläsningar.

Endast Svenska Biewerterrierklubbens styrelse har tillgång till dina personuppgifter. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter borttagna eller reviderade från hemsidan. Kontakta då webmaster@biewerterrier.se.

Vid publicering av bilder godkänns i förekommande fall samtidigt publicering av namn.